1 april föddes 5 bebisar efter

         SE*Heavy's Buzz      &     SE*Heavy's Minizota Haze

   Stamtavla         

 

SE*Heavy's Loviz f 22 hona såld
SE*Heavy's Zorro n 22 hane såld
SE*Heavy's Hazel f 22 hona såld
SE*Heavy's Monzter n 22 hane såld
SE*Heavy's Zatyg n 22 hona såld

 

 

Loviz 

 

 

 

Zorro

1 v

   

 

Hazel

 

1 v

 

  

 Monzter

1 v

  

 

Zatyg

1 v